Microcement är en tunn cementbeläggning baserad på cement, vattenbaserade hartser, tillsatser och mineralpigment. Microcement kallas även microbetong. Det är alltså inte olika produkter, endast olika namn. Eftersom microcementen endast bygger 2-4mm påverkar den inte konstruktionen. Därför är microcement ett mycket bra material vid renovering av befintliga ytskikt.

Vi kan lägga microcement på så väl små bänkskivor som golv i offentliga miljöer på flera hundra kvadratmeter. Det vanligaste användningsområdet är vid badrums renoveringar på befintligt kakel. Den färdiga ytan ger ett exklusivt och fogfritt utseende med flera valmöjligheter. Eftersom vi får en yta utan fogar och skarvar blir ytan lätt att rengöra och underhålla i jämförelse med t.ex. kakel och klinker.